شماره حساب

 
بانک پاسارگارد
صاحب حساب: مانی حاجعلی

 


 

 

بانک سامان
صاحب حساب: مانی حاجعلی

 


 

 

شما می توانید به یکی از حساب ها بالا مبلغ صورت حساب خود را واریز کنید
و بعد به بخش فروش تیکت ارسال نمایید
و در تیکت مشخصات کامل فیش واریزی یا تراکنش رو بفرمایید
(شماره فیش،مقدار مبلغ واریزی،شماره حسابی که هزینه ی خود را به آن منظور نموده اید)