آذر ۱۴۱۳۸۹
 


۱۰ هزار تومان
ماهیانه
۱۸ هزار تومان
ماهیانه
۳۴ هزار تومان
ماهیانه
۸۰ هزار تومان
ماهیانه
۱۴۰ هزار تومان
ماهیانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HLD-A HLD-B HLD-C HLD-D HLD-E
حجم هاست ۵ گیگابایت ۱۰ گیگابایت ۲۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه ماهیانه ۱۰ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۳۴ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
 Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 E-Mail Accounts
 FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
 MYSQL Database
هزینه ماهیانه ۱۰ هزار تومان ۱۸ هزار تومان ۳۴ هزار تومان ۸۰ هزار تومان ۱۴۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

Continue reading »

آذر ۱۴۱۳۸۹
 


 

۹۰ هزار تومان
سالانه
۱۲۰ هزار تومان
سالانه
۱۸۰ هزار تومان
سالانه
۲۷۰ هزار تومان
سالانه
۴۰۰ هزار تومان
سالانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HLCU-A HLCU-B HLCU-C HLCU-D HLCU-E
حجم هاست ۱۰۰ مگابایت ۲۰۰ مگابایت ۵۰۰ مگابایت ۱ گیگابایت ۲ گیگابایت
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه سالانه ۹۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان
Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
E-Mail Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
MYSQL Server
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
هزینه سالانه ۹۰ هزار تومان ۱۲۰ هزار تومان ۱۸۰ هزار تومان ۲۷۰ هزار تومان ۴۰۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

 


Continue reading »