اردیبهشت ۰۵۱۳۹۰
 


  ۲۱ هزار تومان
ماهیانه
۲۵ هزار تومان
ماهیانه
۲۹ هزار تومان
ماهیانه
۳۵ هزار تومان
ماهیانه
۴۶ هزار تومان
ماهیانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته VPSW-A VPSW-B VPSW-C VPSW-D VPSW-E
میزان فضا ۲۰ گیگابایت ۳۰ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۷۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت
Ram ۲۵۶ MB ۵۱۲ MB ۵۱۲ MB ۷۶۸ MB ۱۰۲۴ MB
هزینه ماهیانه ۲۱ هزار تومان ۲۵ هزار تومان ۲۹ هزار تومان ۳۵ هزار تومان ۴۶ هزار تومان
Dedicated IP
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Control Panel
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Root Access
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup