جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.Verify Image    


قیمت دامنه

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 139,000 تومان 139,000 تومان 139,000 تومان
.net 1 139,000 تومان 139,000 تومان 139,000 تومان
.org 1 139,000 تومان 139,000 تومان 139,000 تومان
.ir 1 10,000 تومان 10,000 تومان 10,000 تومان
.info 1 69,000 تومان 69,000 تومان 69,000 تومان
.name 1 35,000 تومان 35,000 تومان 35,000 تومان
.biz 1 40,000 تومان 40,000 تومان 40,000 تومان
.mobi 1 60,000 تومان 60,000 تومان 60,000 تومان
.tv 1 116,000 تومان 116,000 تومان 116,000 تومان
.me 1 80,000 تومان 80,000 تومان 80,000 تومان
.asia 1 49,000 تومان 49,000 تومان 49,000 تومان
.us 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.in 1 45,000 تومان 45,000 تومان 45,000 تومان
.ws 1 160,000 تومان 160,000 تومان 160,000 تومان
.tel 1 47,000 تومان 47,000 تومان 47,000 تومان
.cc 1 75,000 تومان 75,000 تومان 75,000 تومان
.it 1 250,000 تومان 0 تومان هیچکدام
.de 1 66,000 تومان 0 تومان هیچکدام

منوی سریع

ورود کاربر

ایمیل

کلمه عبور

مرا به خاطر بسپار

جستجو