آبان ۱۲۱۳۸۹
 


 

۴۰ هزار تومان
سالانه
۶۴ هزار تومان
سالانه
۹۶ هزار تومان
سالانه
۱۶۰ هزار تومان
سالانه
۲۴۰ هزار تومان
سالانه
Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup
نام بسته HWPC-A HWPC-B HWPC-C HWPC-D HWPC-E
حجم هاست ۵۰ MB ۱۰۰ MB ۲۰۰ MB ۵۰۰ MB ۱ GB
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
هزینه سالانه ۴۰ هزار تومان ۶۴ هزار تومان ۹۶ هزار تومان ۱۶۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان
Parked Domains
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
Sub Domain
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
E-Mail Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
FTP Accounts
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
SQL Server
Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark Checkmark
هزینه سالانه ۴۰ هزار تومان ۶۴ هزار تومان ۹۶ هزار تومان ۱۶۰ هزار تومان ۲۴۰ هزار تومان
آنلاین سفارش دهید Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup Btn-table-signup

 


Continue reading »