شماره حساب

 
بانک پاسارگارد
صاحب حساب: مانی حاجعلی


بانک سامان
صاحب حساب: مانی حاجعلی


بانک صادرات ، حساب سپهر
صاحب حساب: محمد حاجیعلی


بانک ملت ، جام
صاحب حساب: مانی حاجعلی


بانک ملی ، سیبا
صاحب حساب: مانی حاجعلی


شما می توانید به یکی از حساب ها بالا مبلغ صورت حساب خود را واریز کنید
و بعد به بخش فروش تیکت ارسال نمایید
و در تیکت مشخصات کامل فیش واریزی یا تراکنش رو بفرمایید
(شماره فیش،مقدار مبلغ واریزی،شماره حسابی که هزینه ی خود را به آن منظور نموده اید)